Ukraina elanike heaks

Märkame ja toetame Ukraina elanikke, kelle tavapärase elu on sõda segi paisanud. Igakülgset abi vajavad nii oma kodumaa jätma pidanud pered, kui ka vaprad inimesed kohapeal. Igaüks meist saab leida viise, kuidas vastavalt oma võimalustele panus anda (asjade annetamine, rahaline panus, vabatahtlik töö).

Ukraina elanike heaks
 

Oleme kokku koondanud erinevate organisatsioonide ja ettevõtmiste nimekirja.

  • Ühistegevus "Ukraina heaks!" See on kolme Eesti vabaühenduse, MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus,  algatus Ukraina rindelähedaste elanike ja teiste haavatavate gruppide abistamiseks.
  • Päästeliit. Ukraina päästjatele mõeldud esimene abisaadetis läks teele 04.03. Järgmine kogus päästevahendeid ja -tehnikat on juba koostamisel ja kokku panemisel.
  • Eesti Lastekirjanduse Keskus kutsub üles annetama vähese tekstiga pildiraamatuid, värviraamatuid, joonistusplokke ja kunstitarbeid, mis toimetatakse edasi Ukrainast saabuvatele peredele. Annetused saab viia Eesti Lastekirjanduse Keskusesse (Pikk 73, Tallinn).
  • MTÜ Loomus on teinud põhjaliku ülevaate, kuidas aidata Ukraina loomi. Koondades kokku organisatsioonid nii Eestis kui Ukrainas.

  • Eesti Töötukassa avas keskkonna, kus tööandjad saavad panna üles oma tööpakkumised ja Ukrainast saabunud inimesed või nende kontaktid Eestis saavad tööandjatega ühendust võtta ning uurida töövõimaluste kohta.
  • Ukraina relvajõudude toetamineRiigikaitse Edendamise Sihtasutus, mille asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Kaitseministeerium, algatas koos Eesti Reservohvitseride Koguga heategevusliku annetuskampaania, millega toetatakse Ukraina sõjas kannatada saanute ravi Eestis või teistes liitlasriikides. 

Annetada saab annetustelefonile helistades:

Helistades 900 5380 annetad 5 €

Helistades 900 2380 annetad 25 €

Annetada saab ka Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse sihtotstarbeliselt loodud kontole EE162200221078603616 selgitusega "Toetus Ukrainale".

  • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Kaitseministeerium ja Eesti Reservohvitseride Kogu algatasid heategevusliku annetuskampaania, millega toetatakse Ukraina sõjas kannatada saanute ravi Eestis või teistes liitlasriikides. Selle kohta saad lähemat infot siit
  • Rahalisi annetusi saab teha ka otse Ukrainale. Infot ning pangakontonumbrid leiab Ukraina ametlikult veebilehelt

Soovime kõigile hoolivust ja märkamist!

Huvitavat lugemist