Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!

Tere tulemast Keskturu arhitektuurikonkursi rahvahääletusele!

Keskturu uus omanik Astri Grupp soovib anda turualale uue ja kaasaegse ilme. Selleks korraldati arhitektuurikonkurss, millest võttis osa kolm tööd. Konkursi võitja selgitab linnaplaneerijatest, arhitektidest ja Astri Grupi esindajatest koosnev žürii. Samal ajal selgitab Tallinna Kesklinna valitsus avaliku internetihääletuse teel, milline kavand meeldib kõige enam rahvale. Rahva lemmik saab Kesklinna valitsuselt 1500 eurose preemia.

Allpool saate tutvuda kolme võistlustööga ja valida oma lemmiku. Iga inimene saab hääletada ainult ühe korra. Hääletus on avatud kuni 6. oktoobrini. Rahva lemmik ja žürii poolt valitud võidutöö avalikustatakse 15. oktoobril. Rahvahääletuse tulemus ei ole žürii jaoks siduv.


ESIMENE VÕISTLUSTÖÖ

KADARIK, TÜÜR. ARHITEKTID

Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


TURG

Turg on mitmekesise programmiga kaasaegne kaubanduse ja vabaaja keskus, mis hõlmab erinevaid tegevusi ja nendega sobivaid ruume. Turg on Lastekodu tänava ääres, kuna nii on see kõige paremini nähtav, kättesaadav ja teenindatav. Turu ruumiline identiteet luuakse läbi puitkonstruktsioonis kaartega sammastiku. Kaaristu meenutab võlvitud laega avalikke ruume, mida on erinevatel aegadel kasutatud suuremate ruumiprogrammide tarvis – sedalaadi ehitisi on tehtud turgude, puühakodade, raudteejaamade ja losside tarbeks. Suur kaetud mitmekihiline ala avaneb ümbritsevatele tänavatele, samas on see seespidiselt läbi- ja ringikäidav.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


Turuhoones on 5 tasandit, millest 2 on maa all.

-2 ehk alumisel on parklakorrus. -1 ehk ülemisel asuvad toidupood, laod ja teenusteks mõeldud väiksemad rendipinnad.

1. Korrus on turukorrus. Turuhoone moodustub siseturust, tänavatoidu mahust ja nende mahtude vahele jäävast väliturust. Siseturg koosneb liha- ja piimatoodete saalist, kalasaalist ja köögiviljade osast, mis paikneb mugavalt tänavate ristumiskoha osas, pidades niiviisi silmas hooajalise kauba kättesaadavust. Välituru võiks tuuliste ilmade kaitseks ka ühekordse klaasiga ümbritseda.

Eraldi mahu moodustab tänavatoit, mis paikneb kahel korrusel. Turuhoone esimene korrus on läbikäidav, sissepääsud avanevad erinevatele pooltele, et turu sise- ja väliruumid oleks külastajale sidusad liigelda. Hoone logistline kese asubki hoone keskel nõnda, et nii alumise korruse toidupoodi kui ka ülemistele korrustele pääseks mugavalt välituru osast. Turuhoone tagakuüljel paikneb laadimisala, mis on ühendatud kaubaliftidega nii alumiste kui ülemiste korrustega.

2. korrusel asuvad muu kaubanduse pinnad, riide- ja käsitöökaubad. Siseturu ja tänavatoidu hoonemahud on ühendatud teedega, millelt avaneb väliturule hea vaade ning kuhu saab vajaduse korral veel müügilette lisada.

3. korrusel asub spordiklubi ja katuseterrass erinevateks tegevusteks. Siin asub ka kohviku või restoranimaht, mis on ühendatud katuseterrassiga, kus asuvad kiiged, mänguväljak ja haljastus.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


ELAMUD

Elamud on grupeeritud suuresti väljakust läände. Hooned on maa-aluse parklaga, tänavale avaneva ärikorrusega traditsioonilised trepikodadega sektsioneeritud korterealmud. Varieeruvad kõrgused võimaldavad katuseterrasse. Jalakäijate alale avanevad rõdud on atraktiivsed nii korterite müügi kui kasutuse poolt vaadates.


ÄRIHOONE

Büroohoone saab rajada sõltumatu mahuna. See peaks vähemalt esimese korruse ulatuses olema avaliku funktsiooniga ja avama võimalikult palju sissepääse väljakule ja tänavatele. Kaubandusfunktsiooni eduka käivitumise korrral oleks võimalik ka osa teisest korrusest poodide ja teenindus-asutuste tarvis kasutada. Hoone on lahendatud mahuliselt ja illustratiivsel eesmärgil ning eeldaks täpsema lahenduse tegemiseks selget lähteülesannet.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


JALAKÄIJATE TELG EHK LINEAARPARK

Detailplaneeringu eskiisi kohaselt kulgeb läbi kvartali jalakäijate liikumistee, mis põhiliselt ühendab Tartu maanteed, loodavat platsi ja mugavalt ka olemasoleva Keldrimäe elamuala. Teljele avanevad kaubanduspindade ja korterelamute sissepääsud, mis muudavad selle elavaks tänavaruumiks. Tänaval asub nii kõrgkui madalhaljastust, palju istumiskohti, rattaparklad ja mängualad lastele. Kuna korterelamute all asuvad rendipinnad, siis on need ideaalsed kohvikutele ja baaridele, mis suhestuvad kergesti lineaarpargi ja seal promeneerijatega. Tänava rendipindade teenindamine toimub teatud kellaaegadel, mil sõidukitel on ligipääs alale, muul ajal on tegemist ainult kõnni- ja jalgrattateega.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


KESKTURU VÄLJAK

Väljak on kese nii rajatavale kvartalile kui kogu Keldrimäele. Väljaku poole on pööratud turg, kontorihoone äripinnad ja korterelamute ärikorruse sissepääsud. Turuplats on multifunktsionaalne, võimaldades nii turu pidamist, kaubikutelt ja tänavatoidu väikeveokitelt kauplemist. Samuti võimaldab väljak laatade pidamist, ürituste korraldamist või kasvõi uisuväljaku avamist talviseks perioodiks. Väljaku mööbel ja taimekastid on teisaldatavad ja võimaldavad ümberpaigutamist. Aktiivne turuplats loob head võimalused ärihoone alumiste korruste rendipindadele, kelle aknad ja pääsud avanevad väljakule. Väljaku tegevused:

• Turg – teisaldatavad letid hooajalise kaubaga kauplemiseks

• Kaubikutelt ja väikeveokitelt kauplemine

• Hooajalised laadad ja meelelahutus

• Hooajalised väliatraktsioonid – näiteks uisuväljak

• Välikohvikud


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


KORTERMAJADE HOOVIALAD

Kortermajade hoovid on pööratud teiste kortermajade poole, et moodustuks rahulikum tagaõue meeleolu. Hoovid on hetkel lahendatud tsoneeritud läbikäidava alana, kuid ala on võimalik liigendada ka privaatsemateks õuedeks. Nii saaksid alumiste korruste korterite elanikud enda aiakesed ja terrassid. Samades hoovides paiknevad ka laste mänguväljakud.


HALJASTUS

Uue kvartali keskne tänav on kõrghaljastatud, samuti Keldrimäe tänavaäärne. Puid on lisatud ka piki krundi lääneküljes asuva kergliiklustee äärde. Puude all vaheldub kogu uue tänava ehk lineaarpargi ulatuses kõrreliste ja muruga haljastatud platsikesed. Turuhoone ees on madalad puud ja taimed statsionaarsetes kastides. Turuplatsi peal on liigutatavad taimekastid madala värvilise haljastusega, nagu erinevad helmikpöörised ja kõrrelised. Talvisel ajal saab taimekaste kasutada hooajaliste taimede (väikesed kuused või nulud) või atraktsioonideks, nagu valgus- ja jääinstallatsioonide tarbeks. Turuhoone katus on haljastatud kukeharjamattidega. Analoogselt on võimalik haljastada ka kortermajade katused. Kukehari on igihaljas ja koloriitne, mille värv muutub vastavalt aastajale. Taim on hooldusvaba, pikaealine ja vastupidav - tuule, põua ja külmakindel. Ärihoone katusel paikevad päikesepaneelid.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!-----TEINE VÕISTLUSTÖÖ:

KAMP ARHITEKTID

Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


TURG

Keskturg, nagu ka nimi ütleb, on oluline ja keskne koht linnas. Praeguste turuputkade asemele kerkib täiesti uus linnaruum. Uued jalakäijate tänavad, uus väljak, uued elamud ja muidugi uus turuhoone koos avaturuga. Kuigi kõik on uus, viitab kaaristu motiiv traditsioonilisele turule ja peaks olema linnaruumis kergelt äratuntav ning leitav ka ilma viitadeta. Idamaise basaari küllust ja kauplemisrõõmu võiks ka Keskturule jaguda.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


HOONESTUS

Hoonestus tuleb praeguse suuresti tühja platsi asemel üpris mastaapne. Seepärast on Lastekodu tänava äärne turuhoone maht tehtud madalam, haakudes ümbritsevate hoonetega ning lastes päikesel tänavale paista. Kvartali sisse väljaku ümber kerkivad hooned järk-järgult kõrgemaks. Väliturg ulatub Lastekodu tänavast keskse väljakuni, selle varikatus liitub turuhoonega. Katusealust jalakäijate tänavat saab kasutada välituru laiendusena. Avaruse ja kõrguse rõhutamiseks on varikatus hele ning paljude katusekuplitega.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


JALAKÄIJAD

Jalakäijad saavad kvartalit läbida kahes diagonaalis, mis ühilduvad peamiste tänavate ja ligipääsu suundadega. Turuhone peasissepääsud on Lastekodu tänava poolt nurkadest. Turu teine korrus avaneb otse väljakule terrasside ja treppidena. Avaturgu saab ilusa ilmaga väljakule laiendada. Tänavate ja väljaku äärde esimestele korrustele on paigutatud erinevad äripinad, koostöökontorid ja spordiklubi. Turu külastajate jalgratta parkimiseks on hea võimalus kaetud tänaval.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


AUTOD

Autod pääsevad turule Torupilli otsast. Külastajate parklast -2.korrusel on pääsud nii turuhoonesse kui väljakule ja avaturule. Teenindava transpordi sissesõit on sama kaldteed mööda, väljapääs aga Keldrimäe tänavale, et liiklust hajutada ja manööverdamist lihtsustada. Kauba laadimine ja prügi kogumine on maa all -1.korrusel, kuna seal asuvad turu laod ning toidupood kui suurima transpordi koormusega pind. Laadimisalalt lähevad kaubaliftid turuhoonesse ja avaturule. Kaubikute pääs väliturule on Keldrimäe tänavalt. Turistibussidele ja taksodele on kohad turuhoone ees Lastekodu tänaval aeglustatud liiklusega alal.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


HALJASTUS

Haljastus jälgib peamisi jalakäiguteid. Et päriselt püsivat haljastust luua ja suuri puid istutada, on tänava alune -1.korrus jäetud hoonestamata ja täidetud kasvupinnasega. Vaid lõunapoolses otsas säilitatava kõrghaljastusega pargi kõrval on mõeldud konteinerhaljastust kasutada. Puude ümber on kumera vormiga betoonpingid. Väljaku ala on jäetud vabaks, et võimaldada seal erinevate ürituste korraldamist. Samuti purskkaev on väljaku küljel puuderivi joonel. Avaturu suur varikatuse pind võiks olla haljastatud. Lisavõimalusena saab sinna hooajalisi rendikontoreid või koosolekuruume paigutada. Säilitatava väärtusliku puu jaoks on välituru katuses ava. Talveks saab turu katuse all liuvälja avada.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!-----KOLMAS VÕISTLUSTÖÖ:

KOKO ARHITEKTID

Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


JUURDEPÄÄSUD JA HOONESTUSE KUJUNEMINE

Suures plaanis on ala jagatud piki põhja lõuna suunda kaheks. Idakaarde – Lastekodu, Keldrimäe, Mardi tiivas on turg ja büroo ning läänekaarde jäävad kortermajad. Sellise jaotuse peamised põhjendused on:

• uue turuhoone rajamisel arvestada maksimaalselt jalakäijate lähenemissuundadega Tartu maantee ja Juhkentali tänava suunalt (ühistranspordi peatused)

• tekitada inimeste sundimatu liikumine läbi turuala, et see muutuks loomulikuks osaks liikumisel läbi kvartali

• selgelt eristada kortermajade ala turust ning büroodest

• võimaldada ala arendamist järg-järgult kahes etapis nii, et uue turu rajamisel saaks vana turgu osaliselt töös hoida

Kvartali sisemus on kavandatud autovabana (v.a teenindav transport) ja hästi läbitavana erinevates suundades. Kvartalit läbivad sisetänavad on seotud ümbritsevate tänavatega, põhjast Torupilli otsa ning F.R.Kreutzwaldi tänavaga ja idast Jakobi ning läänest Mardi tänavaga – kõik sisetänavad siirduvad väljakule. Pääsud kvartalisse on nagu väravad – väljaku suunas ahenev ruum on täidetud konteinerhaljastuse ja tänavakunstiga. Torupilli otsast tulijale on väravaks avaturgu kattev turuhoone konsoolne maht. F.R.Kreutzwaldi tänavalt tulles tervitab sisenejaid veeskulptuur. Jakobi tänava suunal on park ja turg ning lääne poolses nurgas on haljastatud tasku.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


ALA PERIMEETER

Ala perimeeter on kavandatud maksimaalselt roheline koos puhke- ja mängualadega. Kvartali sisemusse luuakse väljak, mis seob tervikuks turu ja ülejäänud hoonestuse. Väljak on visuaalselt seotud majade katustel asuvate katuseaedade ja vaatepunktidega. Tartu maantee/Stockmanni poolt tulijale väravaks kvartalisse kavandatud skulptuur/vee-element.

Teiseks väravaks on turuhoone ise.


KESKUSALA – VÄLJAK

Keskturu alal on linnaehituslikult potensiaal muutuda kogukonna keskuseks. Juhkentali ja Keldrimäe kogukond näeb just seda ala nende asumite keskusena, kuna siin on piisavalt linnalist tihedust ja aktiivsust. Turg on tõmbekeskus, mis toob kohale inimesi üle linna. Oluline ruum, mis iseloomustab või defineeri keskust on väljak. Ala keskmesse luuakse väljak, mis seob tervikuks turu ja ülejäänud hoonestuse ning ühendab kohtumispunktina erinevad liikumissuunad. Väljak on visuaalselt seotud majade katustel asuvate katuseaedade ja vaatepunktidega. Siin saab korraldada üritusi ning paigaldada kohvikute terrasse. Väljaku keskmes on skulptuur – turuvarblane.


PARK

Oluline aksent on ka Jakobi tänava ja turu telje ristumispunkti kavandatav park, kuhu on võimalik rajada kõrghaljastust ja mis on avatud õhtupäikesele.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


TURUHOONE

Turuhoones on ühe katuse all väliturg, siseturg, suur toidupood, turu laod ja laadimisala, maaalune parkimine ning erineva iseloomuga bürood. Turule on iseloomulik suure katusepinna olemasolu, antud lahenduses on tegemist siis büroo kõhualusega, mis oma voolava vormiga ning puidust pinnaga kulgeb läbi terve turufunktsiooni.


VÄLITURG

Väliturg on väljak, mis asub konsoolse hooneosa all nii, et see mõjub tõelise väravana. Väliturult pääseb sujuvalt siseturule ning keskväljakule (kuhu erilistel juhtudel saab laiendada väliturgu). Väliturg on valgustatud, varustatud müügilettidega ning siin on reserveeritud ala kaubikutest müügile.


SISETURG

Siseturg koosneb erinevatest müügialadest, tänavatoidust ja istumisaladest. Hoone keskne aatrium ja siseturu erinevad poolkorrused (Mardi tn poolne osa on kõrgem) avavad vaated -1 korruse toidupoodi. Tasandite vahel liigutakse eskalaatorite ja travellaatoritega. Hoones on liftid ja trepid. Siseturul on kolm suurt sissepääsu:

•väliturult

•keskväljakult

•pargist

Kogu turgu teenindab Keldrimäe tänava poole jääv laadimisala. Laadimisalalt pääseb kergesti turusaali, väliturule ja -1 korruse laoruumidesse (kaubaliftid, käärtõstukid). Laadimisalal toimub turu prügi kogumine ja sorteerimine.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!


PARKIMINE

Kvartali parkimine on viidud maa alla. Lastekodu tänava äärde on kavandatud parkimiskohad 2 bussile ning taksodele. Maa-alune parkla on vastavalt ehitusetappidele jaotatud kaheks. Täielikult väljaehitatuna moodustab see ühe terviku. Turu parkla sissepääs on kavandatud Lastekodu tänava ja Torupilli otsa ringristmikult. Parkla asub -2. korrusel ja seal on 216 kohta. Korterelamute parkla on -1 ja -2 korrusel sissepääsudega Lastekodu ja Mardi tänavalt. Kortermajade parklas on kokku 233 kohta. Parklatesse pääsud on tõstetud hoonete mahtudest välja, võimalikult tänava lähedale, et säästa 1k. korruse pinda ja võimaldada selle kasutust.


KONSTRUKTSIOON JA VIIMISTLUSMATERJALID

Turuhoone struktuur on väga ambitsioonikas ja silmapaistev, mis on ülelinnalise tähtsusega avaliku hoone puhul ka mõistetav. Piltlikult toetub hoone kolmele jalale. Kogu hoone struktuur meenutab pigem silda ning on rajatav terasest ruumilise sõrestikuna. Hoone kõhualune on viimistletud puiduga. Fassaadides on kasutatud peamiselt klaasi.


Keskturu arhitektuurivõistluse rahvalemmiku hääletus on alanud!-----ANNA HÄÄL OMA LEMMIKTÖÖLE

Vali oma lemmiktöö, sisesta andmed ning vajuta "ANNA HÄÄL" nuppu. Võitja kuulutatakse välja 15. oktoobril 2019.

Tasuta tarne
rohkem kui 200 000-le tootele
Tasuta tarne
rohkem kui 200 000-le tootele
Poodle kohe, maksa hiljem
Järelmaksuga on see võimalik
100% usaldusväärse poodlemise
tagab Astri Grupp alates 1991. aastast