Roheline Astri

Vaata, kuidas anda oma asjadele uus elu. 


Inimtegevusest tingitud kliimamuutused on meie põlvkonna üks suuremaid probleeme[1], mille lahendamisel on oluline roll ka ettevõtetel. Astri Grupp on võtnud kindla kursi rohelisema tuleviku suunas.

Roheline Astri on Astri Grupi vastutustundliku ettevõtluse strateegia.

Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted on kokku lepitud nõukogu ja juhatuse tasemel, sealhulgas keskkonnajalajälje vähendamisel lähtume Pariisi kokkuleppest ning äritegemise tavad on ühtlustatud UN Global Compact’iga (vaata ka 10 tegutsemispõhimõtet). 


Keskkonnajalajälje vähendamine on pikk plaan ja austus tulevaste põlvkondade vastu. See on tänane vastutustundlik, tark ja praktiline valik, mis tulevikuperspektiivis aitab hoida kokku nii raha kui ka ressursse.

Selge kursi rohepöördele on võtnud tegelikult terve Euroopa. Ka Eesti plaanib olla süsinikneutraalne aastaks 2050. Kui ettevõtete puhul räägitakse keskkonnasäästlikkusest, keskkonnajalajäljest, jätkusuutlikust arengust, kliimaneutraalsusest või rohepöördest, siis reeglina peetakse silmas ettevõtte kõigi tegevuste tõttu tekkinud süsinikdioksiidi[2]  ehk süsihappegaasi koguse nulli viimist  (Viimane on kliimat mõjutav kasvuhoonegaas, mida inimtegevuse tõttu aina enam atmosfääri paisatakse).

Kuna Astri Grupp on suurettevõte, millel on arvestatav keskkonnajalajälg, on vaid loogiline, et seda tuleb vähendada ja lõpuks nulli viia. “Näeme keskkonnasäästlikes tegevustes suurt potentsiaali. Pikas perspektiivis annab see konkurentsieelise,” usub Astri Grupi nõukogu liige Silver Hage, lisades, et keskkonnasäästlikes tegevustes on peidus nii uusi ärisuundi (nt elektritootmine), kulude kokkuhoidu (nt energiasäästlikumad hooned või kodust töötamine) kui ka klientidele loodavaid mugavusi (nt jalgrattaparklad või jäätmete sorteerimise võimalus).

 

Roheline Astri


Kolm suunda

Astri Grupil on Eestis üle tuhande koostööpartneri ning ettevõtte erinevaid keskusi, turge ja veebiplatvormi külastatakse aastas üle 27 miljoni korra. “Oleme n-ö rohelised tegevused jaganud kolme suurde valdkonda – hooned ja energeetika, transport ja linnaruum ning ringmajandus ja vastutustundlik tarbimine –, mis katavad ära kogu ettevõtmise ahela,” sõnab Hage. 

Suurim muudatus, mida Astri Grupis juurutatakse, on kriteerium arvestada keskkonnajalajälje vähendamisega otsuseid vastu võttes. Ja seda igal tasandil. Teisisõnu: kui on valida mitme variandi vahel ja keskkonnasäästlik valik on äriliselt vähegi mõistlik, eelistatakse seda. “Näeme, et see lähenemisnurk on tihtipeale võti, kuna sageli ollakse harjunud mõtlema stiilis “me oleme ju alati nii teinud” ja isegi ei uurita uusi, keskkonnasäästlikumaid, sageli ka äriliselt kasulikumaid variante.”


Eesmärgid ja mõõtmine

Astri Grupis tahame enda jalajälge vähendada nii hoonete ehitamisel kui ka opereerimisel ning suunata ka meie partnereid oma jalajälge vähendama.

Keskkonnajalajälje arvutamisel lähtume kasvuhoonegaaside protokollist (Greenhouse Gas Protocol).

Oleme hetkel keskkonnajalajälje mõõtmise faasis, mille põhjal paneme paika ka grupiülesed ja üksustepõhised eesmärgid ja mõõdikud.

Üksuste majandusaasta aruannetes on eraldi peatükk "Roheline Astri", kus on välja toodud üksuse senised jätkusuutlikud tegevused ning plaanid. Sinna on plaanis lisada ka keskkonnajalajälg CO2e tonnides, kui meil on vastavad analüüsid tehtud.

Alates 2024. aastast plaanime osaleda ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) Vastutustundlike Ettevõtete Indeksis.


Igaühel oma roll

Olgugi et Astri Grupp on juba liikumas parema tuleviku rajal, ütleb Hage, et need on alles esimesed väikesed sammud kogu grupi keskkonnajalajälje vähendamise suunas. “Anname endale aru, et oleme veel kaugel “rohelisest”. Hoidume teadlikult meie seniste tegevuste suure kella külge panemisest, sest näeme liiga palju nn rohepesu ehk väikese keskkonnamõjuga tegevuste ülemäärast turundamist, mis lõppkokkuvõttes eksitavad inimesi.”

Ta nendib, et kliimaprobleemide lahendamisel on igaühel oluline roll. “Olgugi et meedias rõhutatakse liialt eraisikute keskkonnajalajälje vähendamist, on sel siiski tähtis roll. Ent lisaks tarbijakäitumise muutustele on vaja muudatusi ka ettevõtete poolt, samuti seadusemuudatusi ja investeeringuid riigilt.”

Loe lähemalt Astri Grupi rohepöörde tegevustest.


Roheline Astri


Hooned ja energeetika

 • Toodame ise rohelist elektrit. 2020. aastal lõime energiaettevõtte Roheline Astri OÜ, mis rajab päikeseelektrijaamu keskuste ja turgude katustele. 2022. aasta lõpuks on rajatud võimsus kokku 0,9MW.
 • Kus võimalik, oleme üle läinud kaugküttele ja -jahutusele.
 • Vähendame energiatarbimist hooneautomaatikaga. Koostöös Enerbraini hooneautomaatika lahendusega vähendasime Astri ja Fama Keskuses energiakasutust 10%. Tegeleme hooneautomaatike laiendamisega üle grupi.
 • Lisaks käivitasime eduka piloodi Fuseboxiga, kes pakkun nn demand response teenust, millega vähendame ka hoonete elektritarbimist. Tegeleme ka selle laiendamisega üle grupi.
 • Lähme täielikult üle LED valgusele ning hetkel on u 99% üksuste valgustitest LED-id. Olemasolevaid valgusteid vahetame järk-järgult välja plaaniga grupiüleselt kõik valgustid välja vahetada.
 • Kus on praktiline, lähme üle valgustusautomaatika peale (näiteks kaubakoridorid).
 • Öisel ajal lülitame välja reklaamekraanid ja välireklaamid.
 • Kasutame Balti Jaama Turu, Lõunakeskuse ja Fama jahutusagregaatide jääksoojust hoone kütmiseks ja suvel külma vee soojendamiseks.
 • Võimalusel kasutame iseenda ehitusjääke, näiteks Astri Tallinna kontori vaheseinad on ehitatud Astri Keskuse vanadest fassaadiklaasidest, Mileedi/Asko maja seinad vanadest Lõunakeskuse seinapaneelidest jne.
 • Uuenduste/renoveerimiste käigus lähme järk-järgult üle energiasäästlikumate lahenduste peale: efektiivsemad külmaseadmed, katusekatendi vahetamine heleda vastu, klaaside kiletamine jne.
 • Kõik meie digilahendused (koduleht, partnerite iseteenindus ja keskuste majajuht) jooksevad kõik tuule- ja hüdroenergia peal.
 • Teeme uutele arendustele keskkonnamõjude analüüsid, et uute hoonete ehituse ja käigushoidmise keskkonnajalajälge vähendada. 
 • Uurime hoonete kütmist ja jahutamist maaküttega, sademevee immutamist ja kasutamist, keskkonnajalajälje vähendamist süsinikukvootide ostmisega jmt.
 • Uutel arendustel (näiteks Keskturu büroopindadel) rakendame BREAAM hindamist, mis võtab arvesse nii keskkonnamõju, elurikkust, transporti jne.


Roheline Astri


Transport ja linnaruum

 • Kõigi keskuste ja turgude juures on jalgrattaparklad, sh BiKeepid, ning ka elektritõukside (nn elektrimobiilsus) Bolt ja Tuul punktid. 
 • Lõunakeskusel on ka eraldi partneritele mõeldud jalgrattaparkla, mis vähendab autoga tööletulijate arvu.
 • Astri Grupi inimestel on võimalus kodust töötada, mis vähendab transpordist tekkivat keskkonnajalajälge.
 • Astri Grupi inimestel on võimalus kontori parklas enda elektriautot tasuta laadida.
 • Tõime Famasse Lux Express bussipeatuse.
 • Opereerime Tartus tasuta bussiliini Lõunakeskus Ekspress.
 • Balti Jaama Turg ja Keskturg tulevad maa pealt autovabad alad, kus parkimine on kolitud maa alla (va taksode, turismibusside ja kullerite peatuskohad).
 • Investeerime jätkuvalt rattaparklatesse (sh partneritele mõeldud rattaparklad) ja kergliiklusteedesse, kus on mõeldud ka elementaarsetele asjadele nagu elektritõuksiga kõnniteeäärest sujuvalt ülesõitmine.
 • Toetame elektriautodele üleminekut, sest elektriautod on keskkonnasõbralikum valik kui sisepõlemismootoriga auto. Kõigis neljas linnas on meie üksuste juures Eleport ja Enefit Volt elektriautode laadijad.
 • Balti Jaama Turu alal veetakse jäätmeid jm elektrisõidukiga.
 • Balti Jaama Turu alal tehakse koristustöid elektrilise imuriga, mis asendab fossiilkütustel toimivaid puhureid. Uurime võimalusi kõigis üksustes haldusmasinate elektrifitseerimiseks.
 • Uurime elurikkuse toomist meie haljasaladele.


Roheline Astri


Ringmajandus ja vastutustundlik tarbimine

 • Testime koostöös Ringoga korduvkasutatavaid toidukarpe.
 • Partneritel on kohustus jäätmeid sorteerida kuni kaheksaks liigiks.
 • Balti Jaama Turg teeb koostööd ringmajandusettevõttega Nutriloop, et turult kokku koguda toidujäätmeid ning neid suunata mahepõllumajandusse.
 • Keskustes ja turgudel on võimalik üldaladel jäätmeid sortida viieks liigiks.
 • Turunduses eelistame digilahendusi füüsilistele lahendustele ja taaskasutatud paberit uuele.
 • Kasutame kontorites ja üldaladel taaskasutatud paberist WC- ja printimispaberit.
 • Viisime miinimumi nänni tootmise (kruusid, pastakad jne), alles on jäänud praktilised asjad, mida inimesed hea meelega kasutavad (näiteks Balta pusad, turukotid ja võtmehoidjad).
 • Astri.ee-s on iga toote juures info, mida vanade toodetega teha: kuidas tooteid sorteerida, annetada või müüa.
 • Astri.ee-s saab klient ostu tehes valida, kas soovib tellimust võimalusel taaskasutatud pakendisse. 
 • Populaarse Astri kinkekaardi ümbris on taaskasutatud paberist ning kogume keskustes kasutatud kinkekaarte kokku, et neid taaskasutusse suunata.
 • Lõpetasime ilutulestiku müügi Astri.ee-s ja Balti Jaama Turul.
 • Viisime keskustes ja turgudel olevad toidukohad kokku biolagunevaid toidupakendeid tootva ettevõttega, et vähendada vahtplasti osakaalu.
 • Turgudel on toiduainete müüjatel (näiteks Balti Jaama Turu juurikatänaval) kohustus pakkuda lisaks tavalisele kilekotile ja biolagunevat kotti.
 • Balti Jaama Turul pakume klientidele kauplejatelt üle jäänud pappkarpe toiduostmiseks. Pappkarpe leiab juurviljatänava tuulekoridoridest.
 • Keskuste üldaladel on elektri- ja hübriidautode turundustasu soodsam kui tavalisel sisepõlemismootoriga autol.
 • Lõunakeskuses on tasuta raamatute punktid, kuhu kliendid saavad kodus seismajäänud raamatuid tuua ja huvi korral raamatuid tasuta kaasa haarata. 
 • Ka digiteenustel on väike keskkonnajalajälg ja selle vähendamiseks osaleme iga-aastasel digikoristuspäeval, et kriitilise pilguga üle käia tiimiliikmete ja ettevõtte digiteenused (e-mailid, pilvevarundus, tarkvarad jms).


Roheline Astri


 • Anname hoogu aina populaarsust koguvatele jätkusuutlikele tarbimisharjumustele:

o   enda pakendi või kotiga ostmine;

o   taimetoidu kättesaadavus;

o   keskustesse ja turgudele joogiveekraanid;

o   jõuludel poti- või kunstkuuskede kasutamine.


___

 

[1] Tegelikkuses on kliimamuutuste kõrval aktuaalne ka elurikkuse kriis, millest räägitakse oluliselt vähem.

 

[2] Süsihappegaas ehk CO2 pole ainuke kasvuhoonegaas. Samuti on oluline vaadata teisi kasvuhoonegaase nagu metaan, mille mõju kliimamuutustele on lühikeses perspektiivis oluliselt suurem. Lihtsuse huvides koondatakse erinevas kasvuhoonegaasid nn CO2e ehk süsihappegaasi ekvivalendi termini alla.

 

Materjalid

 

"Roheline Astri ettekanne LHV & Rohetiiger seminaril 14.04.2022"

Huvitavat lugemist