Keskuses viibimise sisekorra reeglistik

NB! Keskusesse sisenemine ilma näomaskita on alates laupäevast, 27.02.2021 KEELATUD !

 • Turvatöötajal on õigus näomaski mitte kandvat klienti (alates 12. eluaastast) keskusesse mitte lubada või vastav klient keskusest välja juhatada.
 • Keskusesse sisenemisel palume desinfitseerida käsi ning hoida teiste külastajatega ohutut (2 meetrit) distantsi.
 • Palume kinni pidada kaupluste ustel märgitud kaupluse külastajate piirarvust.
 • Palume hoida lemmikloomad süles, kotis või paela otsas ning mitte jätta neid omapäi.
 •  Palume mitte liikuda keskuses jalgrattaga, tõukerattaga, rulal või rulluiskudel sõites.

Keskuses ei ole lubatud:

 • Alkoholi tarbimine väljaspool alkoholiga kauplevaid kohvikuid ja restorane.
 • Suitsetamine (ka e-sigaretid).
 • Keskuses viibivate külastajate häirimine.
 •  Kerjamine ja ennustamine keskuses ja selle lähiümbruses.
 • Sisustuse ja dekoratsioonide rikkumine ja lõhkumine.

 Turvatöötajal on õigus:

 • Korrarikkujad keskusest välja suunata ning vajadusel anda üle politseile.
 • Keelata keskuses viibimine isikutel, kes häirivad teisi külastajaid või ohustavad nende turvalisust, sh ilmsete joobetunnustega isikutel.

 Palume taotleda Keskuse juhtkonna kirjalik luba:

 • Keskuses mistahes reklaamide levitamiseks või paigaldamiseks.
 • Keskuses viibivate külastajate küsitlemiseks-intervjueerimiseks.
 • Keskuses ürituse korraldamiseks.
 • Keskuses kaupade müügi korraldamiseks.

 Kirjaliku loa taotlemiseks saatke e-mail aadressile olga@astri.ee

 Palume Keskuse sisekorra rikkumistest teada anda keskuse infopunkti.

Mõistvale suhtumisele lootes,

Keskuse administratsioon

Huvitavat lugemist