Tartu Erakool LõunaTERA

Tartu Erakool LõunaTERA

Tartu Erakool (TERA) on Eesti haridusmaastikul omalaadne fenomen, sest on tekkinud soovist luua parim arengukeskkond oma lastele. Kooli loomisele 2007.a aitasid kaasa paljud erinevad osapooled, luues koolipidajaks mittetulundusühingu Tartu Erahariduse Edendamise Selts.

2013.a avas TEHES koostöös Peedu Kooli Seltsiga algkooli Peedul.

Meie kool on kogukonnakool, kus koos tegutsevad õpilased ja nende pered (vanemad, vanavanemad, õed-vennad) ning kooli töötajad.

Asume Lõunakeskuse Jäähalli juures: Teaduspargi 9,51014, 51014 Tartu