Tartu Erakool LõunaTERA

Tartu Erakool LõunaTERA

2017/2018. õppeaastal avasime Tartu Erakooli filiaali LõunaTERA. Tegemist on kogupäevakooliga, kus õpilaste tegevused on korraldatud kogu päeva ulatuses. Õppetöö vaheldub lõõgastavate tegevustega, üldhariduslik õppesisu põimub huviharidusega. Meie koolis on oluline õpilase areng, tema võimete arendamine ja eluks vajalike väärtuste kujundamine.

Peame oluliseks füüsilist keskkonda, mis peab igakülgselt toetama kavandatavaid tegevusi ja eesmärke. Ruumid on jaotatud üldklassi tundide läbiviimiseks ja sisustatud eakohase ning mobiilse koolimööbliga. See võimaldab kiiresti ruumi auditooriumiks, rühma- või individuaalseks tööks ümber korraldada. Võõrkeeleõpe toimub keeleõppepesades ja loovustunnid loovusklassides.

Iga päev veedavad õpilased ühe tunni õues aktiivselt tegutsedes või mõnd ülesannet tehes.

Tartu Erakool (TERA) on Eesti haridusmaastikul omalaadne fenomen, sest on tekkinud soovist luua parim arengukeskkond oma lastele. Kooli loomisele 2007.a aitasid kaasa paljud erinevad osapooled, luues koolipidajaks mittetulundusühingu Tartu Erahariduse Edendamise Selts.

2013.a avas TEHES koostöös Peedu Kooli Seltsiga algkooli Peedul.

Meie kool on kogukonnakool, kus koos tegutsevad õpilased ja nende pered (vanemad, vanavanemad, õed-vennad) ning kooli töötajad.

Asume Lõunakeskuse Jäähalli juures: Teaduspargi 9,51014, 51014 Tartu

Majajuht ›